Treść artykułu

uczestnicy zawodów

Zaproszenie na VII Legnickie Bieg Papieski

23 maja 2017

Już 2 czerwca br. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zaprasza na 7. Legnickie Bieg Papieski.

7 LEGNICKI BIEG PAPIESKI REGULAMIN
02.06.2017 r.

1. Cel imprezy

 1. Upamiętnienie wizyty Papieża Jana Pawła II w Legnicy 2 czerwca 1997,
 2. Sportowe wyrażenie młodzieńczej wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II,
 3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
 4. Promocja Miasta Legnicy i Diecezji Legnickiej

2. Patronat honorowy

Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki Tadeusz Krzakowski, Prezydent Legnicy

3. Komitet organizacyjny

 • Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
 • Legnicki Szkolny Związek Sportowy

4. Termin, miejsce i czas

 1. Bieg odbędzie się 2 czerwca 2017 r., start godz. 12.00, bieg główny godz. 14.00
 2. Start i meta ? boiska lekkoatletyczne w parku Miejskim

5. Uczestnictwo i zgłoszenia

 1. W biegu mogą wziąć udział dzieci i młodzież, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów, oraz posiadają pisemną zgodę rodziców na udział w biegu.
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 24.05 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Legnicy, e-mailowo- ci@osir.legnica.eu
 3. Dzieci i młodzież szkolna przychodzą na zawody pod opieką nauczycieli.
 4. W biegach udział biorą delegacje szkół liczące po 10 dziewcząt i 10 chłopców

6. Kategorie wiekowe i dystanse

 • Bieg osób niepełnosprawnych ? 200 m,
 • Dziewczęta/chłopcy ? do 9 lat ? 200 m,
 • Dziewczęta/chłopcy ? 10-12 lat ? 400 m,
 • Dziewczęta/chłopcy ? 13-15 lat ? 600 m,
 • Dziewczęta/chłopcy ? 16-18 lat ? 800 m,

Bieg główny na dystansie 1997m , godz. 14.00

Kategorie open:
M- mężczyźni K- kobiety

7. Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymają medale .
 2. Zwycięzcy w kategoriach kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki i dyplomy.
 3. Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 4. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę.

8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ubezpieczy biegaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 3. Organizator zapewnia poczęstunek regeneracyjny.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Komitet Organizacyjny