76 723 38 00 lub 76 723 38 01  sekretariat@osir.legnica.eu

 • 5a38c4f39aaca3d51d86013f6b05fb93.jpg
 • 62c8f78ebde3bb1e8d2f921d3098aca7.jpg
 • 386c2ea2e401f56f5a5df601ea05ad94.jpg
 • 3908a0c1f65793cfe07b2fcf968444a0.jpg
 • 87846f6ac89a730cdc067e490fbef970.jpg
 • a0c9a55011835fa195034170936f3e45.jpg
 • c8fe1fa2107b23aa74ff45724df00b19.jpg
 • c102e075bed48c6330023638015153c2.jpg
 • cbb162f1497ec71e001c99c1d4ec8d24.jpg
 • db94a492edcc4ca57857411a9e993724.jpg

 

 

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
Według roku Według miesiąca Według tygodnia Według dnia Szukaj Do miesiąca
Bieg Niepodległości
Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenie do regulaminu dostępne TUTAJ

Upoważnienie do odbioru pakietu dostępne TUTAJ

 

 

R E G U L A M I N
BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada 2017 r.

 

I CEL IMPREZY:

 1. Uczczenie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako aktywnej formy wypoczynku.
 3. Promocja miasta Legnicy.

II. ORGANIZATOR:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7, 59-220 Legnica, tel. 76/723-38-01, www.osir.legnica,eu; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dyrektor Biegu – Andrzej Gąska, tel. 603 594 668

III. TERMIN i MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się 10 listopada 2017 r., o godz. 18.00.
 2. Start i meta: ul. N.Marii Panny, w pobliżu siedziby OSiR. Sekretariat zawodów czynny od godz. 13.00.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców z zaznaczeniem informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu..

2. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie z własnoręcznym podpisem , stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu

3. Każdy uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

4. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.osir.legnica.pl. oraz w siedzibie Organizatora.

V. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do dnia 8 listopada poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.osir.legnica.eu w zakładce BIEG NIEPODLEGŁOŚCI, pod warunkiem że limit zgłoszonych zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

2. Wpisowe do biegu - 20 zł, seniorzy (60 lat i więcej ) – 10 zł, juniorzy poniżej 18 roku życia- 5 zł

3.Wpłat należy dokonywać , za pośrednictwem płatności elektronicznych w panelu zgłoszeń internetowych lub na konto bankowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy

WBK O/Legnica 08 1090 2066 0000 0005 4200 0344 z opisem: Imię i nazwisko startującego, opłata startowa BIEG NIEPODLEGŁOŚCI . Liczy się data dokonania przelewu lub wpłaty.

4. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na inną osobę.

5. Uczestnicy biegu otrzymają numer startowy , który należy obowiązkowo przypiąć do koszulki z przodu.

6. Obowiązuje limit 400 zawodników.

7. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.

 

8. Dane zawodnika pojawiają się na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty.

9. Po wyczerpaniu limitu zapisanych zawodników i dokonaniu wpłaty na konto Organizatora opłata startowa zostanie zwrócona.

VI. WERYFIKACJA I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

1. Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać się będzie w biurze OSiR przy ul. N.M. Panny 7 w dniach:

09.11.2016 r., w godz. 7.30 – 15.30
10.11.2016 r., w godz. 12.00 – 17.00

2. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód osobisty lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.

 

3. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest:

a. osobiste stawiennictwo zawodnika i przedłożenie podpisanego oświadczenia według treści formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub:

 

b. stawiennictwo upoważnionej osoby, która zobowiązana jest przedłożyć oryginał upoważnienia podpisanego przez zawodnika w imieniu, którego weryfikacja jest dokonywana według treści formularza stanowiącego załącznik nr 2 wraz z kserokopią dokumentu tożsamości zawodnika wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu (dowód osobisty lub paszport ), oraz podpisane przez zawodnika w imieniu, którego weryfikacja jest dokonywana oświadczenia stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu

VII. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE :
Bieg główny - 5500 m – 4 pętle x 1375 m kobiet i mężczyzn

K – 1 – 16 - 34 lata
K – 2 – 35 - 49 lat
K – 3 – 50 - 59 lat
K – 4 – 60 lat i więcej

M – 18 16-29 lat
M – 30 30-39 lat
M – 40 40-49 lat
M – 50 50-59 lat
M – 60 60-64 lat
M – 65 65-69 lat
M – 70 70 lat i więcej

 

VIII. NAGRODY:

W kategoriach wiekowych biegu głównego kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100) .

Zwycięzcy kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymują puchary .

Każdy z uczestników biegu, po przekroczeniu linii mety otrzyma okazjonalny medal.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator zapewnia: opiekę medyczną, ciepły poczęstunek i napoje, medal okolicznościowy.

Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Organizator

 

 

Miejsce ul. NMP 7

Kalendarz imprez

Lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Galeria zdjęć