76 723 38 00 lub 76 723 38 01  sekretariat@osir.legnica.eu

 • 5a38c4f39aaca3d51d86013f6b05fb93.jpg
 • 62c8f78ebde3bb1e8d2f921d3098aca7.jpg
 • 386c2ea2e401f56f5a5df601ea05ad94.jpg
 • 3908a0c1f65793cfe07b2fcf968444a0.jpg
 • 87846f6ac89a730cdc067e490fbef970.jpg
 • a0c9a55011835fa195034170936f3e45.jpg
 • c8fe1fa2107b23aa74ff45724df00b19.jpg
 • c102e075bed48c6330023638015153c2.jpg
 • cbb162f1497ec71e001c99c1d4ec8d24.jpg
 • db94a492edcc4ca57857411a9e993724.jpg

 

 

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
Według roku Według miesiąca Według tygodnia Według dnia Szukaj Do miesiąca
Bieg Niepodległości
Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenie do regulaminu dostępne TUTAJ

Upoważnienie do odbioru pakietu dostępne TUTAJ

 UWAGA!!!!

 

LIMIT UCZESTNIKÓW BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY.

WSZELKIE WPŁATY PONAD LIMIT ZOSTANĄ ZWRÓCONE.

 

R E G U L A M I N
BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada 2016 r.

I CEL IMPREZY:

1. Uczczenie 98. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako aktywnej formy wypoczynku.
3. Promocja miasta Legnicy.

II. ORGANIZATOR:

1.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7, 59-220 Legnica, tel. 76/723-38-01,  www.osir.legnica,pl;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dyrektor Biegu – Andrzej Gąska, tel. 603 594 668

III. TERMIN i MIEJSCE:

1.Bieg odbędzie się 10 listopada 2016 r., o godz. 18.00.

2.Start i meta: ul. N.Marii Panny, w pobliżu  siedziby OSiR. Sekretariat zawodów czynny od godz. 12.00.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły  16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców z zaznaczeniem informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu..

2. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie z własnoręcznym podpisem , stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu

3.  Każdy uczestnik bierze udział w  biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

4. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.osir.legnica.pl. oraz w siedzibie Organizatora.

V. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do dnia 5 listopada  poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.osir.legnica.pl w zakładce BIEG NIEPODLEGŁOŚCI, pod warunkiem że limit zgłoszonych zawodników nie zostanie wyczerpany.

2. Wpisowe do biegu  - 20 zł, 5 zł- uczestnicy poniżej 18 roku życia.

3.Wpłat należy dokonywać na konto bankowe: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy,

WBK O/Legnica  08 1090 2066 0000 0005 4200 0344 z opisem: Imię i nazwisko startującego, opłata startowa BIEG NIEPODLEGŁOŚCI .

5. Uczestnicy biegu  otrzymają numer startowy , który  należy obowiązkowo przypiąć do koszulki z przodu.

6. Obowiązuje limit 400 zawodników.

7. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.

8. Dane zawodnika pojawiają się na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty.

9. Po wyczerpaniu limitu zapisanych zawodników i dokonaniu wpłaty na konto Organizatora opłata startowa zostanie zwrócona.

Uwaga ! Zawodnicy i zawodniczki, którzy mają 60 lat i więcej (rocznik 1956 i starsi) nie ponoszą opłaty startowej w biegu głównym pod  warunkiem zgłoszenia się do 31 października 2016 r. , chyba, że limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany.

VI. WERYFIKACJA I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

1. Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać  się będzie w biurze OSiR przy ul. N.M. Panny 7 w dniach:

09.11.2016 r.,  w godz. 7.30 – 15.30

10.11.2016 r.,   w godz. 12.00 – 17.00

2. Uczestnik podczas weryfikacji  musi posiadać dowód osobisty lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.

3. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest:

a. osobiste stawiennictwo zawodnika i przedłożenie podpisanego oświadczenia według treści formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub:

b. stawiennictwo upoważnionej osoby, która zobowiązana jest przedłożyć oryginał upoważnienia podpisanego przez zawodnika w imieniu, którego weryfikacja jest dokonywana według treści formularza stanowiącego załącznik nr 2 wraz z  kserokopią dokumentu tożsamości zawodnika wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu  (dowód osobisty lub paszport ), oraz podpisane przez zawodnika w imieniu, którego weryfikacja jest dokonywana oświadczenia stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu

VII. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE :

Bieg główny - 5500 m – 4 pętle x 1375 m kobiet i mężczyzn

 

K - 1     16 - 34  lata                          M – 18     16-29 lat

K – 2 –   35 - 49   lat                           M – 30     30-39 lat 

K – 3 -  50  - 59 lat                              M-  40     40-49 lat

K – 4 – 60 lat i więcej                         M - 50     50-59 lat

                                                             M –60      60-64 lat

                                                             M- 65      65 –69 lat

                                                             M –70      70 lat i więcej                                                                              

 • warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie minimum 5 zawodników. W przeciwnym wypadku zawodnicy startują w kategorii młodszej

 

VIII. NAGRODY:     

 1. W kategoriach wiekowych biegu głównego kobiet i mężczyzn  za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100) i dyplomy.
 2. Zwycięzcy kategorii open  kobiet i mężczyzn  otrzymują puchary i dyplomy.
 3. Każdy z uczestników biegu, po przekroczeniu linii mety otrzyma okazjonalny medal.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator zapewnia: opiekę medyczną, ciepły poczęstunek i napoje, medal okolicznościowy.
 3. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.                      

                                                                                       Organizator

Miejsce ul. NMP 7

Kalendarz imprez

Maj 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Galeria zdjęć